Vergoedingen

Gecontracteerd met ziektekostenverzekering

Ik ben gecontracteerd met de meeste zorgverzekeraars. Zodoende komt u in aanmerking voor de maximale vergoedingen zoals deze per ziektekostenverzekering gelden.

Wilt u precies weten wat de kosten voor een nieuwe gebitsprothese zijn. Dan kan ik voor u een begroting maken. Met deze begroting kunt u bij uw ziektekostenverzekering informeren wat uw eigen risico en eigen bijdrage is.

Eigen risico

In Nederland hebben wij een verplichte basisverzekering met een wettelijk eigen risico (in 2018 is dat €385,-). Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende (tandarts)verzekering afsluiten. Dit is voor een vergoeding van zorg die niet in de basisverzekering zit. 

Wilt u precies weten wat de kosten voor u zijn met betrekking tot prothetische voorzieningen? Dan kan ik voor u een begroting maken. Hiermee kunt u bij uw eigen zorgverzekering informeren wat uw eigen bijdrage en eventuele eigen risico kosten zijn.

Het vooronderzoek, de röntgenfoto en het implanteren "ten behoeve van een prothese op implantaten" kent een vergoeding van 100% vanuit de basisverzekering.

Voor de vergoeding van prothetische zorg vanuit de basisverzekering gelden de volgende regels:

BehandelingVergoedingEigen bijdrage
Volledige gebitsprothese boven en/of onder.75% (Eens per vijf jaar)25%
Immediaatprothese. (Tandartskosten zoals trekken van de tanden vallen hier buiten.)75%25%
Rebasing of reparatie.90%10%
Prothese op implantaten bovenkaak.92%8%
Prothese op implantaten onderkaak.90%10%
Prothese op implantaten boven- en onderkaak.83%17%
Gedeeltelijke gebitsprothese.Alleen een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit een aanvullende (tandarts)verzekering.

Truijen Tandprothetiek is gecontracteerd met onder andere de volgende zorgverzekeraars;

Heeft u problemen met uw gebitsprothese, krijgt u voor de eerste keer een kunstgebit, of heeft u graag informatie over een behandeling?

Ik kan u de nodige informatie verstrekken en met u de mogelijkheden bespreken. Middels een begroting kunt u bij de zorgverzekering informeren wat uw exacte kosten en vergoeding zijn.

Neem contact op